بولتن اقتصادی
1399/08/12
19:41
جلسه هیئت مدیره شرکت بورس برای تعیین مدیرعامل بدون نتیجه خاصی به پایان رسید/بهنام صمدی خبرنگار اقتصادی

جلسه هییت مدیره شرکت بورس برای تعیین مدیرعامل بدون نتیجه خاصی به پایان رسید/بهنام صمدی خبرنگار اقتصادی


انتهای خبر

0
0