حامیان بورس ایران
1401/01/27
19:13
📍شفافسازی #مهم فولاد #کاوه اخذ عوارض صادراتی با توجه به اینکه عمده فروش شرکت فولاد کاوه صادراتی است، #کاهش قابل ملاحظه سودآوری شرکت متصور است.

📍شفافسازی #مهم فولاد #کاوهاخذ عوارض صادراتی با توجه به اینکه عمده فروش شرکت فولاد کاوه صادراتی است، #کاهش قابل ملاحظه سودآوری شرکت متصور است.انتهای خبر

0
0