بتاسهم
1400/05/28
18:19
🔺کدام بانک تراکنش بیشتری دارد؟ 🔹بانک‌های ملت، ملی، صادرات، سپه، پارسیان، کشاورزی، تجارت، رسالت و سامان بیشترین سهم را از تعداد تراکنش‌های شبکه پرد...

🔺کدام بانک تراکنش بیشتری دارد؟🔹بانک‌های ملت، ملی، صادرات، سپه، پارسیان، کشاورزی، تجارت، رسالت و سامان بیشترین سهم را از تعداد تراکنش‌های شبکه پرداخت در تیر ۱۴۰۰ داشته‌اند.

انتهای خبر

0
0