کدال۳۶۰
1400/03/03
12:15
#وکبهمن #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1400/02/31 ▪ شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/02/31 از محل واگ...

#وکبهمن


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱▪ شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ از محل واگذاری سهام درآمدی حاصل نکرده است.▪ وکبهمن با سرمایه ثبت شده ۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۲ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ از محل سود سهام محقق شده درآمدی حاصل نکرده است.▪️ شرکت در انتهای اردیبهشت ماه چندین شرکت با بهای تمام شده ۰ میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با عدم تغییر ۰٪ به مبلغ ۰ میلیون ریال رسیده است.
۱۴۰۰-۰۳-۰۳ ۱۲:۱۵:۰۵ (۷۴۹۹۶۴)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0