موج مثبت Positive Wave
1399/09/23
09:09
حال بشین 1 ریال 1 ریال مقاومت درست کن و از این شاخه به اون شاخه بپر سهامداری در سهم خوب پولدارت میکنه نه سهامبازی و نوسانگیری @Waveplus

حال بشین ۱ ریال ۱ ریال مقاومت درست کن و از این شاخه به اون شاخه بپرسهامداری در سهم خوب پولدارت میکنه نه سهامبازی و نوسانگیری


@Waveplus

انتهای خبر

0
0