آواتحلیل
1399/09/23
12:01
#بورس_کالا آلومینیوم المهدی ۲۰۰۰ تن شمش ۱۰۰۰P-۹۹.۷ با قیمت ۵۱۶۴۵ تومان عرضه و ۵۰۰ تن آن با همان قیمت معامله شد.

#بورس_کالا


آلومینیوم المهدی


۲۰۰۰ تن شمش ۱۰۰۰P-۹۹.۷ با قیمت ۵۱۶۴۵ تومان عرضه و ۵۰۰ تن آن با همان قیمت معامله شد.انتهای خبر

0
0