اخبار شرکت‌ها و مجامع بورسی
1399/09/23
09:12
❇️ افزایش سرمایه ۱۲۰ درصدی از محل سود انباشته تصویب شد ☑ مجمع فوق العاده سرمایه گذاری آوانوین برگزار و طی آن افزایش سرمایه ۱۲۰ درصدی از محل سود ا...

❇️ افزایش سرمایه ۱۲۰ درصدی از محل سود انباشته تصویب شد
☑ مجمع فوق العاده سرمایه گذاری آوانوین برگزار و طی آن افزایش سرمایه ۱۲۰ درصدی از محل سود انباشته به تصویب رسید. به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مجمع فوق العاده سرمایه گذاری آوانوین قبل از ظهر امزوط شنبه ۲۲ آذر با دستور جلسه تصمیم گیری درخصوص افزایش سرمایه با حضور ۵۴.۲ درصد سهامداران در محل خیابان خالد اسلامبولی، نبش کوچه ۳۷ برگزار شد. در این مجمع با توجه به صدور مجوز توسط سازمان بورس، افزایش سرمایه ۱۲۰ درصدی از محل سود انباشته مورد موافقت سهامداران قرار گرفت. بنابراین گزارش،"گکوثر" به منظور اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج وجه نقد و حفظ پرتفوی سرمایه گذاری ها ، سرمایه فعلی را از ۶۰ به ۱۳۲ میلیارد تومان رساند.⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️


📣کانال اخبار مجامع

انتهای خبر

0
0