فرارسانه
1401/02/31
15:43
#اطلاعیه| اعلام نمادهای مشمول برخی مفاد ضوابط ماده 21 دستورالعمل بازار گردانی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران 🔹نام نمادها: #آریا1 #بپیو...

#اطلاعیه| اعلام نمادهای مشمول برخی مفاد ضوابط ماده ۲۱ دستورالعمل بازار گردانی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران🔹 نام نمادها: #آریا۱


#بپیوند۱


#بجهرم۱


#سرچشمه۱


#شگویا۱


#صبا۱


#فجهان۱


#کگهر۱


#لطیف۱


#وسپهر۱


#ومهان۱


#وهامون۱💢 بازار گردان‌ها در نمادهای فوق می‌توانند در صورت تمایل با رعایت سایر بندهای «ضوابط مربوط به ماده ۲۱ دستورالعمل فعالیت بازار گردانی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران» درخواست تغییر دامنه نوسان قیمت را به فرابورس ایران ارائه کنند.#بازارگردانی


#فرابورس
https://www.ifb.ir/GetFiles/GetAnnouncmentFile.aspx?file=۹۴۷۴🆔@FaraRasaneانتهای خبر

0
0