بانی فام
1399/10/08
13:15
#دي احتمال 4% ضرر و سقوط قیمت تا محدوده 35585 ریال در چند روز آینده ▫️روند کلی کوتاه مدت : نزولی ▫️پایداری روند : کم ▫️شتاب افزایش قیمت : متوسط ...

#دی


احتمال ۴٪ ضرر و سقوط قیمت تا محدوده ۳۵۵۸۵ ریال در چند روز آینده


▫️روند کلی کوتاه مدت : نزولی


▫️پایداری روند : کم


▫️شتاب افزایش قیمت : متوسط


▫️روانشناسی معاملات : هیجان زیاد فروشندگان


▫️زمان تغییر روند: در حال حاضر خیرانتهای خبر

0
0