مبین تحلیل
1399/11/15
10:08
#نبض_بازار همان طور که می دانیم بیش از 70% بازار تحت مالکیت شرکت های حقوقی است. پس در کوتاه مدت شکی نیست که نوع معاملات شرکت های حقوقی بر بازار ب...

#نبض_بازارهمان طور که می دانیم بیش از ۷۰٪ بازار تحت مالکیت شرکت های حقوقی است. پس در کوتاه مدت شکی نیست که نوع معاملات شرکت های حقوقی بر بازار بسیار تعیین کننده است. ابتدای سال که بسیاری از شرکت ها ارزنده نبودند ولی بازار به شدت مثبت بود؛ در حال حاضر هم که بازار به لحاظ ارزشی یه مراتب از ابتدای سال بهتر است ولی هر روز بازار نوسانی و رو به پایین است. جالب اینجاست که در برخی سهم های بزرگ رنج به سمت پایین در سهم زده می شود تا سهم صف فروش شود و صرفا حقوقی ها در صف فروش خرید کنند. در انتهای بازار هم در کانال های مجازی حرف از حمایت حقوقی ها می شود. معنی حمایت این نیست.یادمان نرود که شرکت های حقوقی برای سهام داران خرد هم الگو را دارند. اگر حقوقی ها ارزندگی را مبنای معاملات خود قرار دهند، بازار به سمت کارایی پیش رفته و از نوسانات بازار کم خواهد شد. اگر هم حقوقی ها نوسان گرفتن را پیشه کنند بازار هیچ ارزشی برای eps و بنیاد و کارایی قایل نخواهد بود. بازار در این برهه زمانی نیاز به #اعتماد دارد ولی متاسفانه اعتماد از دست رفته چیزی نیست که با یکی دو ماه برگردد➖➖➖➖➖

انتهای خبر

0
0