آریاسهم
1399/09/02
09:47
نکات تکنیکی از نمادهای بزرگ #گروه_پتروشیمی: ⏺ #فارس در طی هفته ی قبل و بعد از اینکه فارس مجددا به منطقه حمایتی 1200 تومان رسید شاهد واکنش مثبت بو...

نکات تکنیکی از نمادهای بزرگ #گروه_پتروشیمی:⏺ #فارس


در طی هفته ی قبل و بعد از اینکه فارس مجددا به منطقه حمایتی ۱۲۰۰ تومان رسید شاهد واکنش مثبت بودیم، ولی به نظر نمی‌رسد که این واکنش مثبت پایدار بماند و لذا با احتمال بالا در هفته های بعد شاهد شکست منطقه حمایتی خواهیم بود.⏺ #تاپیکو


تاپیکو هم در هفته قبل بعد از بازگشایی به ۱۳۵۰ تومان واکنش مثبت نشان داد و در روزهای اخیر شرایطی مثبت داشته است. ولی به نظر نمی‌رسد که جنس این رشد، روند مثبت باشد .....⏺ #پترول


بعد از افت تا ۱۱۵۵ تومان که واکنش مثبت این سهم را موجب شد در طی دو هفته اخیر شرایطی مثبت داشته است که از قدرت بالایی برخوردار نیست و به نظر این شرایط موقت باشد و بعید نیست ریز موجی منفی در این سهم باقی مانده باشد.......🔗 جزییات بیشتر

انتهای خبر

0
0