تحلیل با سید علی محسنی
1399/09/30
18:40
صنايع پمپ سازي نويد سھند از زیر مجموعه های #تپمپی در 6 ماهه 41 میلیارد ریال سود خالص داشته است

صنایع پمپ سازی نوید سھند از زیر مجموعه های #تپمپی در ۶ ماهه ۴۱ میلیارد ریال سود خالص داشته است


انتهای خبر

0
0