کدال۳۶۰
1400/12/17
11:10
#ساربیل آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه آگهی ثبت #تصمیمات_مجمع عادی سالیانه #دوره_12_ماهه منتهی به 1400/09/30 شرکت سیمان آرتا اردبیل (سیمان ارد...

#ساربیل


آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانهآگهی ثبت #تصمیمات_مجمع عادی سالیانه #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ شرکت سیمان آرتا اردبیل (سیمان اردبیل و آهک آذرشهر) با فایل های پیوست منتشر شد۱۴۰۰-۱۲-۱۷ ۱۱:۱۰:۰۴ (۸۶۱۰۵۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0