تحلیل کاربردی هلالات
1400/11/27
13:00
#صبا سرمايه گذاري صبا تامين از زیرمجموعه های مهم #شستا محسوب می شود که سال مالی منتهی به اردیبهشت دارد. این هلدینگ در سال مالی منتهی به 1400/02 ت...

#صباسرمایه گذاری صبا تامین از زیرمجموعه های مهم #شستا محسوب می شود که سال مالی منتهی به اردیبهشت دارد.این هلدینگ در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲ توانست ۱۹۰۵ریال سود با سرمایه ۴۵میلیارد سهمی بسازد البته ۶۰درصد از سود ۸.۵۷همتی این شرکت مدیون فروش سهام بود.در سال مالی جاری، سود فروش سهام ۲.۵همت خواهد بود و این هلدینگ به مجموع سود ۷همت نزدیک خواهد شد.#تاپیکو #تاصیکو در بورسی ها، سنگ آهن مرکزی ایران در خارج بورس مهمترین بخش سودآوری صبا را ایجاد می کنند.پس ازان #تیپیکو #امین #وهامون به همراه سود اوراق مشارکت، نقش مهمی در سودسازی صبا دارند.صبا در سال مالی جاری به ۱۵۵۵ریال EPS خواهد رسید که بخش اعظم آن را تقسیم می کند اما به زودی یک افزایش سرمایه ۶۶.۷درصد از محل مطالبات برگزار خواهد کرد.صبا بدون سود فروش سهام و تنها از محل سود سرمایه گذاری قادر است هر سال ۱۰۰۰ ریال EPS بسازد.

انتهای خبر

0
0