پایگاه خبری انتخاب
1400/05/30
23:39
اتحادیه اروپا: طالبان را به رسمیت نشناختیم، گفتگوی سیاسی با آنها انجام نمی‌دهیم اورزولا فن درلاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا روز شنبه پس از بازدی...

اتحادیه اروپا: طالبان را به رسمیت نشناختیم، گفتگوی سیاسی با آنها انجام نمی‌دهیماورزولا فن درلاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا روز شنبه پس از بازدید از مرکز پذیرش کارکنان افغان اتحادیه اروپا در مادرید گفت که این اتحادیه به قدرت رسیدن گروه طالبان در افغانستان را به رسمیت نشناخته است.جزئیات در 👇👇


entekhab.ir/۰۰۲eue


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0