کدال۳۶۰
1401/06/02
16:23
#پخش #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1401/05/31 ▪️ شرکت پخش البرز طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1401/05/31 معادل 10,260,805 میلیون ریال از...

#پخش


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱▪️ شرکت پخش البرز طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ معادل ۱۰,۲۶۰,۸۰۵ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۲۹٪ افزایش داشته است.▪️«پخش» با سرمایه ثبت شده ۱,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۵ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مبلغ ۴۳,۶۸۲,۶۵۲ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۳٪ رشد داشته است.۱۴۰۱-۰۶-۰۲ ۱۶:۲۵:۱۱ (۹۲۸۲۵۴)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0