اقتصاد آنلاین
1400/05/29
14:49
📌رئیسی : وزارت بهداشت دستورالعمل‌های ناظر بر نحوه فعالیت اصناف در پاساژها و بازارهای سرپوشیده را بازنگری کند رئیس‌جمهور (در نشست رؤسای کمیته‌های ت...

📌رئیسی : وزارت بهداشت دستورالعمل‌های ناظر بر نحوه فعالیت اصناف در پاساژها و بازارهای سرپوشیده را بازنگری کندرئیس‌جمهور (در نشست روسای کمیته‌های تخصصی کرونا):


🔹همه توان کشور برای تسریع در تامین و واردات واکسن به کار گرفته شود.


🔹وزارت بهداشت دستورالعمل‌های ناظر بر نحوه فعالیت اصناف در پاساژها و بازارهای سرپوشیده را بازنگری کند.


🔹در صدور مجوز برای تولید انواع واکسن‌های کرونا با رعایت جهات فنی و تخصصی تسریع شود.
انتهای خبر

0
0