پارسیس تحلیل
1399/12/06
08:38
# وپاسار و قاپیدن جایگاه اول از بانک ملت 🌟 وپاسار تبدیل به بزرگترین بانک بورسی شد این بانک با عبور از بانکهای ملت و تجارت توانست جایگاه اول ارزش ب...

# وپاسار و قاپیدن جایگاه اول از بانک ملت🌟 وپاسار تبدیل به بزرگترین بانک بورسی شد


این بانک با عبور از بانکهای ملت و تجارت توانست جایگاه اول ارزش بازار را به خود اختصاص دهد.〽️ بانک ملت از سال ۱۳۸۸ همیشه رتبه اول این صنعت را در اختیار داشت.کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0