کدال۳۶۰
1400/05/24
11:19
#وگردش لغو آگهی دعوت به مجمع لغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع عمومی شرکت بانک گردشگري - نماد: وگردش پیرو آگهی منتشره در تاریخ 1400/05/17 در خصوص د...

#وگردش


لغو آگهی دعوت به مجمعلغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع عمومی شرکت بانک گردشگری - نماد: وگردشپیرو آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راس ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ به اطلاع میرساند مجمع عمومی عادی سالیانه در تاریخ مذکور برگزار نمی گردد و تصمیم گیری در خصوص دستور جلسات ذیل به مجامع بعدی که تاریخ آن متعاقبا اعلام میگردد موکول گردید۱۴۰۰-۰۵-۲۴ ۱۱:۱۹:۴۹ (۷۸۳۲۸۴)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0