محسن حسنلو
1399/11/13
08:59
#فولاد 💢 فولاد مبارکه اصفهان 💢 سهم ۶ شش ماه هست که در فاز اصلاح به صورت ساختار مثلثی می باشد . کم کم ورو نقدینگی به سهم در حال مشهود شدن هست. و ...

#فولاد💢 فولاد مبارکه اصفهان 💢سهم ۶ شش ماه هست که در فاز اصلاح به صورت ساختار مثلثی می باشد . کم کم ورو نقدینگی به سهم در حال مشهود شدن هست. و گزینه میان مدتی خوبی می باشد .@HasanluMohsenانتهای خبر

0
0