آواتحلیل
1399/10/29
13:08
#بررسی_گزارش_کدال #کیسون ✅درآمد شرکت در 9 ماهه سال جاری به رقمی بالغ بر 1040 میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال مالی قبل 92 درصد و نسبت ...

#بررسی_گزارش_کدال #کیسون✅درآمد شرکت در ۹ ماهه سال جاری به رقمی بالغ بر ۱۰۴۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال مالی قبل ۹۲ درصد و نسبت به سال مالی ۹۸ بالغ بر ۶۰ درصد رشد داشته است.✅حاشیه سود ناخالص شرکت در فصل پاییز برابر با ۸.۱ درصد بوده که این نسبت در ۶ ماهه ابتدایی سال برابر با ۱۲.۲ درصد گزارش شده است.✅سود خالص شرکت در ۹ ماه ابتدای سال به ازای هر سهم برابر با ۱۲۸۱ ریال گزارش گردیده است (سود هر سهم در مدت مشابه سال مالی قبل ۳۰ ریال بوده است). دلیل افزایش میزان سود هر سهم شناسایی ۶۶۸ میلیارد تومان در سرفصل سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی از بابت فروش سرمایه گذاری های شرکت (فروش ۹۵ درصد سهام شرکت پریلیسیه لجستیک و سایر سرمایه گذاری ها) می باشد.✅سود خالص شرکت در ۶ ماه ابتدای سال برابر با ۱۲۸۳ ریال و در فصل پاییز برابر با -۲ ریال بوده است.آخرین قیمت سهم برابر با ۱۴۸۷ تومان بوده که در سه ماه گذشته ۲۴ درصد افت داشته است.

انتهای خبر

0
0