بازارهای مالی ۲۰۱۹ - financialmarkets2019
1399/08/11
10:49
اونطور که از اخبار بر میاد ترامپ در حال فتح فلوریداست و اگه بتونه پنسیلوانیا رو ببره بعیده بایدن شانسی داشته باشه حالا تا نتیجه چه باشد خادمی

اونطور که از اخبار بر میاد ترامپ در حال فتح فلوریداست و اگه بتونه پنسیلوانیا رو ببره بعیده بایدن شانسی داشته باشه


حالا تا نتیجه چه باشد


خادمیانتهای خبر

0
0