پایگاه خبری انتخاب
1400/05/28
12:50
پسر ترامپ: 🔹طالبان اکنون بیش از ۱۶۶ کشور دیگر جهان، بالگرد بلک هاوک دارد جزئیات در👇👇 entekhab.ir/002eoU 🆔 @Entekhab_ir

پسر ترامپ:


🔹طالبان اکنون بیش از ۱۶۶ کشور دیگر جهان، بالگرد بلک هاوک داردجزئیات در👇👇


entekhab.ir/۰۰۲eoU


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0