سبدگردان آرمان اقتصاد
1400/08/17
11:46
#ارزش_معاملات_خرد: 4,731 میلیارد تومان #ورود_پول_حقیقی: 🔴 ‎-94 میلیارد تومان #شاخص_کل: 1,434,815 🟢 ‎+3,922‎ (+0.3%) #ورود_پول_هوشمند: 🟢 ‎+65 میلی...

#ارزش_معاملات_خرد: ۴,۷۳۱ میلیارد تومان


#ورود_پول_حقیقی: 🔴 -۹۴ میلیارد تومان


#شاخص_کل: ۱,۴۳۴,۸۱۵ 🟢 +۳,۹۲۲ (+۰.۳٪)


#ورود_پول_هوشمند: 🟢 +۶۵ میلیارد تومان
انتهای خبر

0
0