بولتن اقتصادی
1399/08/12
18:12
جریمه ۴۰ هزار تومانی در انتظار خودروهایی که عوارض نمی‌دهند 🔹مدیرکل بهره برداری از آزادراه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور از جریمه ...

جریمه ۴۰ هزار تومانی در انتظار خودروهایی که عوارض نمی‌دهند🔹مدیرکل بهره برداری از آزادراه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور از جریمه ۴۰ هزار تومانی خودروهای سبک تا ۹۰ هزار تومانی خودروهای سنگینی که عوارض ندهند، خبر داد.

انتهای خبر

0
0