کارگزاری آبان
1401/03/17
10:01
📈#اطلاعات_بازار شاخص کل 1,514,224 86.32 واحد منفی ارزش بازار 60,063,262 میلیارد ریال ارزش معاملات 11,186 میلیارد ریال حجم معاملات 1.755 میلیا...

📈#اطلاعات_بازار


شاخص کل ۱,۵۱۴,۲۲۴


۸۶.۳۲ واحد منفی


ارزش بازار ۶۰,۰۶۳,۲۶۲ میلیارد ریال


ارزش معاملات ۱۱,۱۸۶ میلیارد ریال


حجم معاملات ۱.۷۵۵ میلیارد سهم


نمادهای تاثیر گذار در شاخص


حکشتی ۵۴۲ واحد منفی


شپنا ۴۷۸ واحد مثبت


فارس ۳۶۹ واحد مثبت


نوری ۱۹۲ واحد مثبت


بفجر ۱۴۷ واحد مثبت


وبملت ۱۱۴ واحد منفی


خاهن ۱۱۲ واحد مثبت
انتهای خبر

0
0