کانال تحلیلی پارسیس
1399/09/23
09:15
لیست 15 شرکتی که در روز معاملاتی گذشته، بیشترین فروش را از سمت حقوقی ها داشته اند. /کانال تحلیلی پارسیس

لیست ۱۵ شرکتی که در روز معاملاتی گذشته، بیشترین فروش را از سمت حقوقی ها داشته اند. /کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0