حس ششم
1399/10/09
09:21
عليرضا تاج بر، كارشناس بازار سرمايه در گفت و گو با همفكران به انتشار گزارش مثبت برخى از شركت هاى بزرگ اشاره كرد و گفت: گزارش اين شركت ها نشان دهنده...

علیرضا تاج بر، کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با همفکران به انتشار گزارش مثبت برخى از شرکت هاى بزرگ اشاره کرد و گفت: گزارش این شرکت ها نشان دهنده وضعیت مطلوب فروش آنها بوده است، همچنین گزارش این شرکت ها نویدبخش آینده اى مثبت از بازار سهام است و نشان مى دهد که اکنون رشد بازار سهام همچنان در اول راه قرار دارد.وی به کاهش اعتمادها براى سرمایه گذارى در بورس اشاره کرد و گفت: با توجه به وجود شرایط مثبت در بازار، اکنون با مشکلى در بازار به نام خدشه دار شدن اعتمادها نسبت به سرمایه گذارى در بازار سرمایه همراه هستیم.تاج بر اظهار داشت: بیشتر این بى اعتمادى ها در بازار نسبت به سهامداران عمده است که گاهى اقدام به عرضه هاى شدید و بى تدبیرانه در بازار مى کنند، به همین دلیل اکنون سهامداران با توجه به وجود وضعیت معقول در بازار سهام نسبت به ورود سرمایه هاى خود به این بازار ترس دارند.این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: به نظر مى رسد تا چند روز آینده سهامى که در بازار وضعیت بنیادى خوبى ندارند و رشد آنها از علت خاصى برخوردار نیست به نقطه اشباع خرید برسند و در مقابل سهام بنیادى بازار به قیمت هاى جذاب براى خرید خواهند رسید.وی اظهار داشت: تا چند روز آینده شاهد جابجایی سرمایه گذارى در این دو گروه خواهیم بود و به دلیل وجود پارامترهاى بنیادى در سهام شرکت هاى بزرگ، اقبال بازار به سمت این سهام مى رود.تاجر بر با اشاره به روند فعلى معاملات بورس گفت: اکنون در بازار شرایط خاصى مانند تقابل بین سهام بزرگ با سهام کوچک و شناورى پایین حاکم است و اقبال بازار به سمت سهام شرکت هاى کوچک پیش رفته است.این کارشناس بازار سرمایه افزود: سهام شرکت هاى بزرگ در بازار را که با P/E بالایى همراه بودند اکنون شرایطشان در بازار تغییر کرده است و در رکود به سر مى برند.تاج بر با بیان اینکه بازار سهام در ایران بر پایه کامودیتى ها استوار است، گفت: شرکت هاى صادر کننده مانند فلزات اساسى، مواد معدنى، پتروشیمى و پالایشگاه عمده ترین حجم از بورس را شامل مى شوند و تا چند وقت گذشته ببشترین میزان از رشد بازار را به خود اختصاص دادند.این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: اکنون با توجه به تثبیت نرخ دلار در قیمت بیش از ۲۰ هزار تومان، افزایش شدید نرخ هاى جهانى و احتمال کاهش شرایط تحریم در کشور انتظار داریم تا شاهد بازگشت رشد و اقبال سهامداران به سهام شرکت هاى بزرگ باشیم.وى افزود: شرکت هاى صادرکننده ،شرایط ایده آلى را از این به بعد در بازار تجربه مى کنند و گزارش آذر ماه آنها تا حدودى تایید کننده وضعیت مطلوب این شرکت ها در بازار است.تاج بر خاطرنشان کرد: وجود روند فعلى در بازار موقتى است و در بلندمدت رشد قابل توجهى را در کلیت بازار به خصوص سهام بنیادى شاهد خواهیم بود.

انتهای خبر

0
0