نوآوران امین
1401/03/28
08:48
پتروشیمی مارون(#مارون) صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده) ✅ افزایش 55 درصدی درآمدهای عملیاتی 12 ماهه 1400 در مقایس...

پتروشیمی مارون(#مارون)


صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)✅ افزایش ۵۵ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۲۱۱,۳۴۳,۵۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۳۲۷,۷۰۵,۴۰۰ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۳۲ درصدی سود خالص ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ و تحقق سود ۱۹۲۲۵ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0