کدال۳۶۰
1400/05/20
22:31
#شکف ❇️تصمیمات #مجمع عمومی عادی سالیانه کف #دوره_12_ماهه منتهی به 1399/12/30 🔹 تاریخ جلسه: 1400/05/20 ساعت 10:30 🔹 سرمایه ثبت شده: 250,000 میلی...

#شکف


❇️تصمیمات #مجمع عمومی عادی سالیانه کف #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰🔹 تاریخ جلسه: ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ ساعت ۱۰:۳۰🔹 سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال🔹 زیان خالص هر سهم: ۲۴۴۴🔹 سود نقدی هر سهم: ۰🔹 زیان انباشته پایان دوره: ۶۱۰,۸۷۶ میلیون ریال۱۴۰۰-۰۵-۲۰ ۲۲:۳۱:۰۳ (۷۸۲۶۵۶)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0