نوآوران امین
1399/09/04
14:01
بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو (#رتکو) گزارش #فعالیت_ماهانه (#آبان_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ⭕️ ...

بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو (#رتکو)گزارش #فعالیت_ماهانه (#آبان_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰⭕️ درآمد شناسایی شده طی دوره یک ماه ۱۳۹۹/۰۸/۳۰، (۱۲) درصد پایینتر از متوسط درآمد شناسایی شده طی ۷ ماه گذشته بوده است.


✅ متوسط درآمد ماهیانه شناسایی شده طی ۸ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ بالغ بر ۴۶,۲۳۱ میلیون ریال بوده، درحالی که متوسط درآمد ماهیانه شناسایی شده طی ۱۲ ماهه سال گذشته بالغ ۲۷,۳۸۴ میلیون ریال بوده ایست.


⏹ درآمد شناسایی شده طی دوره ۱ ماهه ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ بالغ بر ۴۱,۲۵۰ میلیون ریال می باشد.


⏹ جمع درآمد شناسایی شده ۸ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ بالغ بر ۳۶۹,۸۴۷ میلیون ریال میباشد.تحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0