کانال افزایش سرمایه
1401/02/19
10:21
👆👈#ومعادن #افزایش_سرمایه 🔶 مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه 🔸 سرمایه فعلی : 84,000,000,000,000 ریال 🔺 میزان افزایش سرمایه : 108,428,000,000...

👆👈#ومعادن #افزایش_سرمایه🔶 مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه🔸 سرمایه فعلی : ۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال🔺 میزان افزایش سرمایه : ۱۰۸,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال🔰 درصد افزایش سرمایه : ۱۲۹٪💬 موضوع افزایش سرمایه : اصلاح ساختار مالی، جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر و مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر
🔷 محل تامین افزایش سرمایه :▪ مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ۶۴,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال▪ سود انباشته ۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال۱۴۰۱/۰۲/۱۹ ۰۸:۵۵:۴۰مشاهده اطلاعیهمشاهده نماد


_________


، عرضه اولیه، پروکسی 👇[ اتصال به پروکسی‌‌تمام‌نت‌ها ]


Join ↯


/ Connect To proxy

انتهای خبر

0
0