تی اس ای پرس
1399/08/18
09:26
یادمان نرفته 4 سال پیش زمانیکه بازار بورس بخاطر پیروزی ترامپ منفی و اکثر سهام صف فروش بودند، حمایت بسیار خوبی از بازار شکل گرفت به نحوی که صفهای فر...

یادمان نرفته ۴ سال پیش زمانیکه بازار بورس بخاطر پیروزی ترامپ منفی و اکثر سهام صف فروش بودند، حمایت بسیار خوبی از بازار شکل گرفت به نحوی که صفهای فروش همان روز بعد از انتخابات امریکا جمع شد.📌حالا چه اتفاقی افتاده که با وجود سقوط آزاد، هیچ حمایتی از بازار سرمایه کشور صورت نمیگیرد؟@TsePressانتهای خبر

0
0