نوآوران امین
1401/03/08
09:34
کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان (#قثابت) گزارش #فعالیت_ماهانه (#اردیبهشت_۱۴۰۱) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱(اصلاحیه) سال مالی منتهی ب...

کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان (#قثابت)گزارش #فعالیت_ماهانه (#اردیبهشت_۱۴۰۱) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱(اصلاحیه)سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۰۴/۳۱✅افزایش ۱۲۲.۷۲ درصدی فروش اردیبهشت ۱۴۰۱ در مقایسه با ماه گذشته


✅رشد ۱,۲۰۹.۵۱ درصدی فروش اردیبهشت ۱۴۰۱ در مقایسه با اردیبهشت ۱۴۰۰


✅رشد ۲۴۲.۴۵ درصدی فروش ۱۰ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0