کدال۳۶۰
1399/10/06
12:17
#شکربن #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/09/30 ▪️ شرکت کربن ایران طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/09/30 معادل 595,845 میلیون ریال از ...

#شکربن


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰▪️ شرکت کربن ایران طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ معادل ۵۹۵,۸۴۵ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۱۰۷٪ افزایش داشته است.▪️«شکربن» با سرمایه ثبت شده ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۹ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۳,۴۴۰,۲۰۵ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۹٪ رشد داشته است.۱۳۹۹-۱۰-۰۶ ۱۲:۱۷:۴۶ (۷۰۴۸۸۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0