تحلیل برای سود
1401/02/28
13:50
🗒لیست سهم هایی که برای سرخطی شنبه مناسب هستند : ✅ پاکشو ✅ غبهار ✅ سآبیک ✅ شپارس ✅ ددانا ✅ مدیریت ✅ فروسیل

🗒لیست سهم هایی که برای سرخطی شنبه مناسب هستند :✅ پاکشو


✅ غبهار


✅ سآبیک


✅ شپارس


✅ ددانا


✅ مدیریت


✅ فروسیل

انتهای خبر

0
0