بانی فام
1401/05/30
10:06
ارزش دلاری بازار مجددا از محدوده 217 میلیارد دلار برگشت رو به بالا داشته... موضوعات قابل اهمیت : 1- نوسانات و کاهش قیمت دلار 2-رشد فعلی بازار در ب...

ارزش دلاری بازار مجددا از محدوده ۲۱۷ میلیارد دلار برگشت رو به بالا داشته...موضوعات قابل اهمیت :


۱- نوسانات و کاهش قیمت دلار


۲-رشد فعلی بازار در برخی از نماد های بزرگ


۳-ارزش دلاری بازار از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ از ۲۷۰ میلیارد دلار بالاتر نرفته


۴-تاثیرات سیاسی در بازار در دو گروه ریالی و دلاری
@only_otc 👈🏻 بازارپایه زیر ذره بینانتهای خبر

0
0