مهندسی مالی
1400/07/20
12:21
گراف یکی از سهام بورس گراف بزارین جلو یکی از نهادهای ناظر بعد ازشون بخواید ویژگی بازار کارا و (شفاف و عمیق و قیمت گذاری منصفانه و تخصیص منابع منص...

گراف یکی از سهام بورسگراف بزارین جلو یکی از نهادهای ناظر بعد ازشون بخواید ویژگی بازار کارا و (شفاف و عمیق و قیمت گذاری منصفانه و تخصیص منابع منصافه براتون ) بگهانتهای خبر

0
0