بورس۲۴
1401/04/01
18:42
«تجلی»در یک مزایده شرکت کرد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴،شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات از شرکت در مزایده عمومی واگذاری گواهی اکتشاف محدوده مروست باختری ماده معدنی پلاسرمونازیت، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور خبر داد.

«تجلی»در یک مزایده شرکت کرد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات از شرکت در مزایده عمومی واگذاری گواهی اکتشاف محدوده مروست باختری ماده معدنی پلاسرمونازیت، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور خبر داد.


تجلی
انتهای خبر

0
0