کارگزاری آبان
1401/01/28
09:35
📈در مخابراتی ها #اخابر و #همراه امروز معاملاتی مثبت دارند و در ارتباطی ها نیز #وان و #های_وب مورد توجهند.

📈در مخابراتی ها #اخابر و #همراه امروز معاملاتی مثبت دارند و در ارتباطی ها نیز #وان و #های_وب مورد توجهند.


انتهای خبر

0
0