بااقتصاد
1400/02/19
19:36
«وبصادر» بیشترین حجم معاملات بازار را به خود اختصاص داد

نماد وبصادر از گروه بانکی توانست در معاملات امروز با جابجایی بیش از ۴۵۵ میلیون سهم به ارزش بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان بیشترین حجم معاملات بازار را به خود اختصاص دهد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، نماد وبصادر از گروه بانکی توانست در معاملات امروز با جابجایی بیش از ۴۵۵ میلیون سهم به ارزش بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان بیشترین حجم معاملات بازار را به خود اختصاص دهد.


بررسی جریان ورود و خروج نقدینگی این نماد نشان می‌دهد که میانگین خرید هر کد حقیقی ۱۳ میلیون تومان و میانگین فروش نیز ۲۸ میلیون تومان بوده است. برآیند نقدینگی نشان می‌دهد حقیقی‌ها بیش از ۵۰ میلیارد تومان از این نماد خارج کرده‌اند.


بعد از وبصادر نمادهای وتجارت، وپارس و وپاسار با ۳۷۷، ۱۶۱ و ۱۵۹ میلیون سهم بیشترین حجم معاملات بازار را از آن خود کردند.


انتهای خبرانتهای خبر

0
0