بانی فام
1400/08/09
10:07
بازگشایی #داراب #جهرم #فسا بدون دامنه نوسان در نواحی منفی 40% دارن اوردر میگیرن البته این شرکتا فقط کلنگ افتتاحشون خورده خبری نیست توشون. @only_ot...

بازگشایی #داراب #جهرم #فسا بدون دامنه نوسان در نواحی منفی ۴۰٪ دارن اوردر میگیرن


البته این شرکتا فقط کلنگ افتتاحشون خورده خبری نیست توشون.@only_otc 👈🏻 بازارپایه زیر ذره بینانتهای خبر

0
0