پایگاه خبری انتخاب
1399/08/12
19:57
نیویورک تایمز: ♦️ امید ترامپ این است که در اوهایو برنده شود و نتایج در فلوریدا آنقدر نزدیک باشد که بایدن نتواند شب انتخابات اعلام پیروزی کند ♦️ د...

نیویورک تایمز:


♦️ امید ترامپ این است که در اوهایو برنده شود و نتایج در فلوریدا آنقدر نزدیک باشد که بایدن نتواند شب انتخابات اعلام پیروزی کند♦️ در این صورت، ترامپ فرصت مناسبی دارد که بگوید آرای پستی نامعتبر است/ انتخابجزییات در 👇👇


entekhab.ir/۰۰۲Rbj


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0