مهدی رضایتی
1400/08/24
12:13
#ومعادن ومعادن در سال 99 حدود 8000 هزار میلیارد تومان سود از زیر مجموع ها دریافت کرد که با احتساب سایر درآمدها به سود خالص 9400 میلیارد تومانی رسی...

#ومعادنومعادن در سال ۹۹ حدود ۸۰۰۰ هزار میلیارد تومان سود از زیر مجموع ها دریافت کرد که با احتساب سایر درآمدها به سود خالص ۹۴۰۰ میلیارد تومانی رسید.در سال ۱۴۰۰ تا پایان مهر ۱۶۰۰ میلیارد تومان سود فروش دارایی داشته.پرتفوی شرکت سنگ آهنی است و اگر سیاست تقسیم سود مشابه سال قبل باشد انتظار سود ۱۴۵۰۰ میلیارد تومانی داریم چرا که رشد سودها احتمالا به شکل زیر است:#کگل از ۱۴۰ تومان به ۲۹۵ تومان#کچاد از ۳۰۸ تومان به ۵۳۰ تومان#کنور از ۱۷۰ تومان به ۲۵۰ تومان#کگهر از ۱۷۰ تومان به ۵۰۰ تومانو دیگر زیر مجموعه ها نظیر فملی، ارفع، فخاس ... رشد های مشابهی را تجربه خواهند کرد.بنابراین انتظار داریم سود خالص در محدوده ۱۵ تا ۱۷ هزار میلیارد تومان قرار بگیرد که محدوده ۱۹۰ تومانی را رقم می زند. با رشد دلار به ۲۸ هزار تومان سود سال ۱۴۰۰ هم به محدوده ۲۳۰ تومان می رسد (به شرط عدم نوسان شدید سایر متغیرها).در مجموع با سود ۲۳۰ تومانی سال ۱۴۰۱ نسبت P بر E حدود ۴.۵ محاسبه می شود.نسبت P بر NAV هم در محدود ۵۸ درصد قرار دارد.

انتهای خبر

0
0