بورس۲۴
1401/05/08
17:49
«سخاش»از خرید ماشین آلات معدنی و حمل و نقل خبر داد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴،شرکت سیمان خاش اعلام نمود هیات مدیره براساس گزارش توجیهی و فنی که حاوی صرفه اقتصادی برای شرکت بوده است ،تصمیم بر جایگزینی فرآیند استخراج مواد اولیه از پیمانکاری به استخراج توسط خود شرکت از طریق خرید ماشین آلات معدنی نموده است .

«سخاش»از خرید ماشین آلات معدنی و حمل و نقل خبر داد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،شرکت سیمان خاش اعلام نمود با عنایت به افزایش قیمت تمام شده استخراج مواد اولیه توسط پیمانکاران به جهت کنترل و کاهش قیمت مواد اولیه ،هیات مدیره براساس گزارش توجیهی و فنی که حاوی صرفه اقتصادی برای شرکت بوده است ،تصمیم بر جایگزینی فرآیند استخراج مواد اولیه از پیمانکاری به استخراج توسط خود شرکت از طریق خرید ماشین آلات معدنی نموده است .در این خصوص طی قراردادهای با شرکت ایران خودرو دیزل و شرکت تجهیزات سنگین هپکو انعقاد قرارداد صورت پذیرفته که به پیوست مدارک مستندات آن تقدیم می گردد .شایان ذکر است اثرات مالی طرح به دلیل عدم جایگزینی و تحویل کامل ماشین آلات در زمان کنونی مشخص نشده است که متعاقبا پس از جایگزینی و استقرار شفاف سازی لازم مطابق دستور العمل افشای اطلاعات با اهمیت سازمان بورس و اوراق بهادار انجام خواهد شد .

سخاش
انتهای خبر

0
0