آواتحلیل
1399/09/05
13:44
#بررسی_گزارش_کدال #چکاپا ✅ شرکت گروه صنایع کاغذ پارس در آبان ماه حدود 809 میلیارد ريال فروش داشته که حدود 6% بیشتر از ماه گذشته و 102% بیشتر از می...

#بررسی_گزارش_کدال #چکاپا✅ شرکت گروه صنایع کاغذ پارس در آبان ماه حدود ۸۰۹ میلیارد ریال فروش داشته که حدود ۶٪ بیشتر از ماه گذشته و ۱۰۲٪ بیشتر از میانگین ۱۱ ماه گذشته بوده است. سال مالی این شرکت منتهی با ۳۰ آبان ماه می باشد.✅ این شرکت در آبان ماه ۳۵۷۸ تن کاغذ رول سفید فروخته که نسبت به ماه گذشته ۵٪ و نسبت به میانگین ۱۱ ماه گذشته حدود ۸۱٪ رشد داشته است.✅ نرخ فروش کاغذ رول سفید در آبان ماه حدود ۱۴۸ میلیون ریال بوده است که نسبت به ماه گذشته ۷٪ و نسبت به میانگین ۱۱ ماه گذشته ۳۸٪ افزایش داشته است.✅ در نهایت در ۱۲ ماهه سال مالی جاری، حدود ۵۲۱۰ میلیارد ریال فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۵٪ افزایش داشته است.قیمت سهم ۶۷۲۰ ریال است و در یک ماه گذشته ۹٪ افزایش داشته است.انتهای خبر

0
0