تحلیل برای سود
1400/10/26
22:10
شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان | #پارسان | 📆 1400/10/26 🔹خالص ارزش روز دارایی ها : 🔹NAV: 47,510 🔸قیمت پایانی سهم در بازار : 🔸PRICE: 30,520 ...

شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان | #پارسان |📆 ۱۴۰۰/۱۰/۲۶🔹خالص ارزش روز دارایی ها :🔹NAV: ۴۷,۵۱۰🔸قیمت پایانی سهم در بازار :🔸PRICE: ۳۰,۵۲۰
♦️قیمت بر خالص ارزش روز دارایی ها :♦️P/NAV: ٪۶۴

انتهای خبر

0
0