پایگاه خبری انتخاب
1401/06/01
20:27
یک مقام ارشد دولت آمریکا: 🔹در صورت احیای برجام، هزاران سانتریفیوژ ایران که در حال کار است متوقف و حذف می‌شوند 🔹 انباشت و ذخیره اورانیوم ۲۰ و ۶۰ ...

یک مقام ارشد دولت آمریکا:🔹در صورت احیای برجام، هزاران سانتریفیوژ ایران که در حال کار است متوقف و حذف می‌شوند🔹 انباشت و ذخیره اورانیوم ۲۰ و ۶۰ درصدی هم متوقف می‌شود/انتخابجزئیات در👇👇


https://www.entekhab.ir/۰۰۲ttI


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0