کارگزاری سهام بارز
1399/10/29
11:04
رئیس دفتر رئیس جمهور در گفت‌وگو با تسنیم آن چیزی که ما مطرح می‌کنیم این است که باید هر آنچه در دولت ترامپ اتفاق افتاده باید به قبل از دولت ترامپ ب...

رییس دفتر رییس جمهور در گفت‌وگو با تسنیمآن چیزی که ما مطرح می‌کنیم این است که باید هر آنچه در دولت ترامپ اتفاق افتاده باید به قبل از دولت ترامپ برگردد؛ ما روی این جدی هستیم.باید تمامی تحریم‌ها، انواع و اقسام تحریم‌های شرکت‌ها و افراد که در این زمینه مورد تحریم قرار گرفتند باید به قبل از دوره ترامپ برگردد.در دوره جدید، تعهد در برابر تعهد، اجرا در برابر اجرا و اعلام در برابر اعلام خواهد بود.موضع رسمی کشور را مقامات رسمی و ذی‌ربط می‌گیرند؛ نظر نماینده مجلس درباره برجام نظر شخصی است.

انتهای خبر

0
0