مبین تحلیل
1400/02/27
12:04
📌#ونیکی 🔸سهام دار های اصلی شرکت، وتجارت و موسسه صندوق بازنشستگی می باشند. سهم های اصلی شرکت ایران خودرو(11%)، فملی(8%)، شنفت(6%) و چفیبر(6%) می با...

📌#ونیکی🔸سهام دار های اصلی شرکت، وتجارت و موسسه صندوق بازنشستگی می باشند. سهم های اصلی شرکت ایران خودرو(۱۱٪)، فملی(۸٪)، شنفت(۶٪) و چفیبر(۶٪) می باشند که این سهم ها حدود یک سوم پورتفوی بورسی شرکت می باشند.سهم نسبت به سقف قیمتی خود حدود ۶۰٪ ریزش داشته است. حقوق صاحبان سهام حدود ۴۲۹۰ میلیارد تومان است؛ ارزش افزوده پورتفوی بورسی هم حدودا ۲۵۵۰۰ میلیارد تومانمی باشد. در مورد شرکت های غیربورسی سعی شده است شرکت های مهم و تاثیرگذار در نظر گرفته شود؛ سهم های مهم عمدتا مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران و کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران می باشند. البته تعداد شرکت های غیربورسی زیاد است و بهای تمام شده برای شرکت عددهای بسیار پایینی است. در واقع ارزش افزوده غیربورسی می تواند اعدادی بالاتر هم باشد. به جهت احتیاط اعداد را روبه پایین گرفتیم. به هر حال ارزش افزوده پورتفوی غیربورسی هم حدودا ۴۰۰۰ میلیارد تومان می باشد.🔸در مجموع با توجه به قیمت روز سهم پی به ناو برابر با ۴۳.۷٪ می باشد. توجه داشته باشیم عدد مورد نظر مطابق با قیمت های تابلو سهم ها می باشد.➖➖➖➖➖

انتهای خبر

0
0